O projekcie

Zadanie „Dwa pokolenia – dzielenie się wiedzą” współfinansowane ze środków programu Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne – wsparcie integracji międzypokoleniowej Ministerstwa Edukacji i Nauki
Beneficjent: Fundacja „Nasze lepsze jutro” z siedzibą w Kłodzku
Informacje

Celem głównym projektu jest wzmacnianie więzi społecznych i rozwijanie współpracy międzypokoleniowej w lokalnej społeczności poprzez wzrost wiedzy o tradycjach dawnego życia w miejscowości, podejmowanie prób ich kontynuacji oraz rozwijanie świadomości nowoczesnych przemian życia na wsi (nowe sposoby gospodarowania, wykorzystanie Internetu w komunikacji i gromadzeniu zasobów, otwarcie na kontakty z mieszkańcami Europy) w oparciu o wspólne działania 60 dzieci w wieku 7 – 15 lat z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Żelaźnie i 15 osób 60+ ze wsparciem lokalnej społeczności (dziadków, rodziców) w terminie od 15.11.2022 do 31.12.2022.

Realizowane będą działania mające na celu poznawanie dawnych tradycji życia we wsi na poziomach: emocjonalnym (działania artystyczne: teatralne, plastyczne) oraz intelektualnym (wiedza o lokalnej historii, zwyczajach, kuchni, sposobach uprawiania ziemi – dawne narzędzia rolnicze, jak uprawiać ekologiczny ogródek). Podstawą działań będzie współpraca międzypokoleniowa, która pozwoli uczestnikom na wzajemne uczenie się od siebie (dzieci poznają dawne tradycje, seniorzy łatwiej będą mogli otworzyć się na nowoczesność), włączanie w działania pozostałych członków miejscowości, głównie osób starszych (spotkania z osobami „po staremu” uprawiającymi ziemię, akcja zbierania dawnych fotografii pokazujących pracę na roli).